Selen är ett viktigt spårämne och
det behöver tillsättas i foderstaten till djur som utfodras med
foder producerat i den här delen av världen. I foderblandningar och
mineralfoder finns selenet oftast som ett oorganiskt salt, det är
det vanliga med tillsatta mineraler. Mineraler som förekommer
naturligt i foder finns i en annan form och är till exempel bundna
till aminosyror eller sockerkedjor.

Studier har visat att selen som är
bundet till metionin i selenjäst transporteras genom så kallad
aktiv transport ut ur tarmen och in i vävnaderna där det lagras.
Oorganiskt selen som ofta är natriumselenit absorberas däremot
genom diffusion och lagras i väldigt begränsad omfattning i
vävnaderna. Den natriumselenit som inte tas upp kommer ut med
avföringen.

Ett forskarlag från Nordamerika
undersökte om det spelar någon roll i vilken form avelsston får
selen i foderstaten. De använde sig v travhästar och utfodrade 20
dräktiga ston med antingen organiskt eller oorganiskt selen från
två månader innan fölning tills fölet var en månad gammalt.
Forskarna samlade mjölk och blod från stona och tog även blodprov
på fölen. Hästarna fick 0,3 mg tillsatt selen per kg ts i
totalfoderstaten , antingen ni form av selenjäst eller
natriumselenit.

De hittade inga skillnader i nivån av
selen i vare sig stonas plasma, röda blodkroppar, mjölk eller
råmjölk. Nivåerna var dessutom lägre än vad som rekommenderas
för vuxna hästar. När blodproven från fölen analyserades hittade
de däremot något intressant. De föl vars mödrar utfodrats med
organiskt selen hade 170 procent högre selenkoncentration i de röda
blodkropparna jämfört med den andra fölgruppen.

Eftersom de inte såg någon skillnad
på stoets värden drog forskarna slutsatsen att det organiska
selenet förs över bättre till fostret genom moderkakan under sen
dräktighet. Samma sak har visats i studier på bland annat får.

Forskarna mätte även en rad
parametrar kopplade till immunförsvaret hos fölet och där
varierade resultaten. De såg inga skillnader mellan grupperna i
koncentrationen av IgG (antikroppar) men tre andra parametrar var
högre för fölen i den organiska gruppen vilket skulle kunna betyda
att dessa föl har ett starkare immunförsvar.

Djupare läsning:

Montgomery,
J.B., Wichtel, J.J., Wichtel, M.G., McNiven, M.A., McClure, J.T.,
Markham, F. & Horohov, D.W. 2012. The effects of selenium source
on measures of selenium status of mares and selenium status and
immune function of their foals. Journal of Equine Veterinary Science,
vol. 32, nr. 6, s. 352-359.

Calamari L., Ferrari, A. & Bertin,
G. 2009. Effect of selenium source and dose on selenium status of
mature horses. Journal of Animal Science vol. 87, s. 167-178.

Linder, S. 2012. Mineralers betydelse
och skillnad i biotillgänglighet hos organiska jämfört med
oorganiska källor till lantbruksdjur. Sveriges Lantbruksuniversitet,
Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Examensarbete 397.