Det har visat sig i tidigare studier
att ett tillskott av omega-3-fettsyror i hästens foderstat kan ha
positiva effekter på flera inflammationssjukdomar. Nu har en grupp
amerikanska forskare undersökt om det är någon skillnad i effekt
beroende på vilken källa hästen får omega-3 från.

De jämförde tre grupper av hästar
som alla fick en foderstat bestående av hö och korn men där två
av grupperna även fick tillskott av omega-3. En av grupperna fick
omega-3 från alger och fiskolja och en annan från linfrömjöl.

Omega-3 med marint ursprung innehåller
de tre viktiga fettsyrorna DHA (dokosahexaensyra) , EPA
(eikosapentaensyra) och ALA (alfalinolensyra) medan linfrö endast
innehåller ALA. Hästarna fick äta tillskotten i 90 dagar och
forskarna tog blodprover och muskelbiopsier under försökets gång.

Forskarna hittade bara DHA och EPA i
plasman hos de hästar som fått marint omega-3. Även i musklerna
var nivåerna av de två fettsyrorna betydligt högre hos de hästar
som fått marint omega-3 jämfört med hos de andra. Det fanns ändå
både DHA och EPA i musklerna hos de hästar som fått linfrömjöl
eller inget tillskott alls vilket tyder på att hästarna kan bilda
DHA och EPA från ALA i viss utsträckning.

Forskningen visar att det spelar roll
från vilken källa hästen får omega-3. Det behövs ytterligare
studier för att ta reda på exakt hur de olika fettsyrorna verkar i
hästens kropp.

Djupare läsning:

Hess, T.M., Rexford, J.K., Hansen,
D.K., Harris, M., Schauermann, N., Ross, T., Engle, T.E., Allen, K.G.
& Mulligan, C.M. 2012. Effects of two different dietary sources
of long chain omega-3, highly unsaturated fatty acids on
incorporation into the plasma, red blood cell, and skeletal muscle in
horses. Journal of Animal Science, vol. 90, nr. 9, s. 3023-3031.

Tidigare inlägg om omega-3.