För några år sedan var det ett stort
utbrott av sjukdomen blåtunga i Europa. Den drabbar idisslare och
myndigheterna satte in ett omfattande vaccinationsprogram för att få
bukt med problemet. Utbrottet är oroande även ur ett
hästperspektiv. Blåtunga sprids nämligen på samma sätt som
afrikansk hästpest, en mycket allvarlig och fruktad sjukdom.
Blåtunga och afrikansk hästpest är släkt och båda sprids med
svidknott. Utbrottet av blåtunga är en varningssignal om att samma
sak skulle kunna hända med afrikansk hästpest.

I Nederländerna uppskattar forskare
att risken för att få in en ny sjukdom, t ex afrikansk hästpest,
har halverats med de smittskyddsåtgärder som har vidtagits. Men
risken är alltså långt ifrån obefintlig. Förutom att smittan kan
komma med hästar som reser utgör importerade åsnor och zebror en
stor risk eftersom de kommer från högriskområden.

En häst som insjuknar får bland annat
feber, andningsproblem och ödem. Dödligheten är så hög som
mellan 50 och 90 procent. Det finns olika former av sjukdomen med
varierande prognos. Det finns ingen behandling för en smittad häst
men däremot ett vaccin. Sjukdomen finns i huvudsak i södra delarna
av Afrika men har tidvis dykt upp i Sydeuropa. Bland annat ställde
smittan till problem vid OS i Barcelona 1992.

Djupare läsning:

Afrikansk hästpest. African Horse
Sickness Trust.

Afrikansk hästpest. SVA.

Blåtunga. SVA.