Snart kommer nya hygienregler som ska
minska smittspridningen både mellan djur och mellan djur och
människor. Det är Jordbruksverket som arbetat fram regelverket som
består av fyra olika delar.

För den som har en häst, hund eller katt som infekteras med MRSA eller MRSP kommer från första september en skyldighet att informera andra som hanterar djuret om smittan och att veterinären ska rapportera fallet till länsstyrelsen. Djuret ska även hållas “kontaktisolerat” tills infektionen läkt ut. Det innebär att det inte ska ha fysisk kontakt med andra djur och man ska minimera antalet personer som hanterar djuret.

Det kommer även skärpningar i de allmänna hygienreglerna som gäller alla djurhållare utom dem som har djuren i sin privata bostad. Reglerna gäller från första september och innefattar bland annat möjligheter till handtvätt och -desinfektion.

En av nyheterna berör verksamheter som tar emot besöksgrupper där besökarna har möjlighet att komma i direkt kontakt med djuren. Det kan vara exempelvis lantbruk, 4H-gårdar eller ridskolor. Här kommer från och med första december ett krav att det ska finnas möjligheter för besökarna att tvätta händerna och de ska även informeras om vikten av god handhygien.

Ett annat exempel på förändringar är att veterinärkliniker
och även andra verksamheter inom djurhälsovård och -sjukvård ska
upprätta en hygienplan. Tanken är att det ska förhindra uppkomsten
av vårdrelaterade infektioner och även motverka att sådana
infektioner sprids om de väl uppstår. Dessa regel gäller från
första april 2014.

Djupare läsning:

Skarpare hygienkrav ska ge minskad
smittspridning i svensk djurhållning. Kortfattad information från
Jordbruksverket med vidare länkar.

Tidigare inlägg om smittskydd.

Tidigare inlägg om MRSA.