Sommareksem är oftast ingen dödlig
sjukdom men mycket plågsam för en drabbad häst och arbetsam för
hästägaren. De enda behandlingarna som finns nu är att skydda
hästen från insekterna genom insektsmedel, installning eller
insektstäcken samt användning exempelvis någon form av
antihistamin.

Forskarna hoppas i framtiden kunna
använda sig av immunoterapi. Vid immunoterapi behandlas hästen med
medicin baserad på just de insekter som hästen reagerar på. Det är
inte själva bettet som kliar utan allergenet, ett protein från
insekten. Tanken är att om hästen utsätts för upprepade små
doser av allergenet genom medicinering så minskar
allergireaktionerna.

Forskarna har redan i försök lyckats
behandla eksemhästar genom immunoterapi med protein från svidknott.
Problemet är att för att få ihop tillräckligt med protein för
att behandla en häst behövs omkring tiotusen knott. Därför hoppas
forskarna nu kunna framställa proteinerna i laboratorier för att
behandlingen ska kunna användas i praktiken. Bland annat har de
programmerat bakterier att producera de aktuella allergenerna och
försöken visar att de framkallar lika stora reaktioner som
allergenerna från knott.

De bakterieframställda allergenerna
har också använts för att ta fram blodprov för att kunna
diagnosticera insektsallergin.

Djupare läsning:

van der Meide, N.M., Roders, N., Sloet
van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M., Schaap, P.J., van Oers, M.M.,
Leibold, W., Savelkoul, H.F. & Tijhaar, E. 2013. Cloning and
expression of candidate allergens from Culicoides obsoletus for
diagnosis of insect bite hypersensitivity in horses. Veterinary
Immunology and Immunopathology, vol. 153, nr. 3-4, s. 227-239.

Tidigare inlägg om sommareksem.