Det börjar bli mörkare på kvällarna
och nu plockar ryttare och kuskar förhoppningsvis fram sina
reflexer. Men en studie från Storbritannien visar att det nog är
bäst att investera i lampor också för den som ska ut längs
vägarna i mörkret med sin häst.

Forskarna genomförde en
enkätundersökning bland ryttare, totalt svarade 426 stycken på
frågor om vilken utrustning de använde för att synas i mörkret
till häst. De fick även svara på frågor om incidenter som
inträffat i trafiken. 60 procent av ryttarna hade upplevt farlig
incidenter där det varit “nära ögat” det senaste året.

Lite förvånande så hade de som bar
reflexer inte upplevt färre incidenter än de som inte hade några reflexer alls, inte heller de vars häst
bar reflexer slapp lindrigare undan. Däremot fanns det en tydlig skillnad för de ryttare
som använde sig av lampor. De brittiska forskarna funderar därför på om det
borde bli en rekommendation att ryttare använder lampor vid ridning i
mörker.

Djupare läsning:

Scofield, R.M., Savin, H. & Randle,
H. 2013. Road safety: is there a relationship between ‘near misses’
and the use of rider and horse reflective/fluorescent equipment.
Proceedings of the 9th International Equitation Science Conference,
USA, s. 30.