Fortfarande transporteras de flesta
hästar med nosen i färdriktningen, även om forskarna redan på
nittiotalet var relativt överens om att hästarna verkar ha det
lättare om de får åka med rumpan först.

I en studie hade fullblod som kördes
antingen framåt- eller bakåtvända lägre hjärtfrekvens när de
stod vända bakåt. När de stod vända framåt rörde de sig mer,
gnäggade mer och hade nacken i en position som var högre än
normalt. När de åkte baklänges tog de stöd med rumpan i större
utsträckning. I en studie där man kontrollerat hur musklerna
påverkas av olika positioner under transport såg man att det, rent
muskulärt, verkade vara jobbigast att åka i sidled.

Japanska forskare hade hästar lösa i
en lastbil för att se hur de själva valde att stå under
transporten. Forskarna testade både mjuk körning och körning med
flera plötsliga stopp för att se hur det påverkade hästarnas
position. Allt eftersom hästarna fick mer erfarenhet så tenderade
de att stå mer och mer med huvudet vänt bakåt. I den positionen
tappade inte hästarna balansen lika ofta vid de plötsliga stoppen.
När hästarna hade valt att stå med sidan mot färdriktningen
verkade de ha mest balansbekymmer.

Andra forskare har kommit fram till
samma sak; lösa hästar väljer oftare att stå vända från
färdriktningen. Det har även visat sig att det finns tydliga
skillnader mellan individer. Amerikanska forskare skriver “Several
horses displayed strong individual preferences for the directions
they faced during road transport
.”

Djupare läsning:

Kusunose, R. & Torikai, K. 1996.
Behavior of Untethered Horses during Vehicle Transport. Japan Equine
Science. 7(2):21-26.

Smith, B.L., Jones, J.H., Carlson, G.P.
& Pascoe, J.R. 1994. Body position and direction preferences in
horses during road transport. Equine Veterinary Journal, vol. 26, s.
374–377.

Padalino, B., Maggiolino, A.,
Boccaccio, M. & Tateo, A. 2012. Effects of different positions
during transport on physiological and behavioral changes of horses.
Journal of Veterinary Behavior, vol. 7, s. 135-141.

Waran, N.K., Robertson, V., Cuddeford,
D., Kokoszko, A. & Marlin, D.J. 1996. Effects of transporting
horses facing either forwards or backwards on their behaviour and
heart rate. The Veterinary Record. 139:7-11