Hästsport är annorlunda eftersom män och kvinnor i de allra flesta fall tävlar mot
varandra. Men är sporten jämställd? I en studie från Södertörn
Högskola har studenten Mikaela Olsson analyserat hur kvinnliga och
manliga dressyrryttare omtalas av tv-kommentatorerna vid tävling.

Det fanns tre frågeställningar i
studien:

1. Förekommer några systematiska
skillnader i hur de manliga och kvinnliga ryttarna omtalas av kommentatorerna gällande
för- och/eller efternamn samt hon/han?

2. Finns det några könsstereotypa
föreställningar som dominerar i kommentatorernas uttalanden om ryttarna, och används
ord med könsmarkerande konstruktioner?

3. Framställs de kvinnliga och manliga
ryttarna på liknande sätt gällande deras utseenden och andra yttre faktorer kontra deras
prestationer i tävlingen?

Det är en förhållandevis liten
studie och det går därför inte att dra några säkra slutsatser av
resultatet men det är ändå ett intressant ämne som hon
undersöker. Materialet i studien utgjordes av fyra Grand Prix-ritter
från Stockholm International Horse Show 2012 och fyra ritter från
världscupfinalen i Göteborg 2013.

Vid båda tillfällena var Roger
Blomquist och Gunilla Byström kommentatorer. Från tävlingarna i
Stockholm analyserades ritterna från Charlotte Haid Bondergaard,
Minna Telde, Patrik Kittel och Kristian von Krusenstierna. Från
tävlingarna i Göteborg slumpade det sig så att Jacqueline Brooks
(Kanada), Marlies van Baalen (Nederländerna), Jaimey Irwin (Kanada)
och Edward Gal (Nederländerna) valdes ut.

Undersökningen visade att dressyren
faktiskt verkar vara en förhållandevis jämställd sport. Som sagt
så var det ett mycket litet underlag så det är inget att dra några
stora växlar på. Kommentatorerna benämnde oftast ryttarna med
hon/han och det var ovanligt att uttalanden som kunde tolkas som
stereotypa föreställningar om kön.
Roger Blomquist använde ett
antal gånger så kallade könsspecificerande suffix, till exempel
ryttarinnan och ledarinnan. Det gjorde däremot inte Gunilla Byström,
hon sa konsekvent ryttaren och ledaren. Det fanns heller inga
skillnader i hur ryttarna omtalades med avseende på deras utseende.

Djupare läsning:

Olsson, M. 2013. Världens mest
jämställda sport? – En studie av hur kvinnliga och manliga
dressyrryttare omtalas av expertkommentatorer i tävlingssammanhang.
Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
Kandidatuppsats.