Tyska forskare, med Dr. Uta König von
Borstel i spetsen, tittar närmare på ridbarhet. Ridbarheten är
svår att utvärdera objektivt men forskargruppen har bland annat
undersökt hur mätningar av tygelspänningen skulle kunna hjälpa
till.

De satte tygelkraftmätare på 33 ston
och 13 hingstar som genomgick prestationstester på station. Hästarna
observerades två gånger under dressyrträning då man även
registrerade beteenden som till exempel att piska med svansen, slänga
med huvudet eller frusta.

Analysen visade att domarnas betyg på
ridbarheten hade ett samband med både maximal och
medeltygelspänning. Även jämnheten i tygelspänningen hade ett
tydligt samband med ridbarheten och alla tre
tygelspänningparametrarna hade betydligt klarare koppling till
ridbarheten än vad de olika beteenden som studerades hade.
Ridbarhetspoängen sjönk när den maximala tygelspänningen ökade,
liksom när medelvärdet och variationen ökade.

I en annan studie tittade de tyska
forskarna på tre- och fyraåriga hingstar som genomgick ett
trettiodagarstest. Där såg de att de hästar som ridits med nosen
bakom lodplanet under träningstiden fick högre betyg på både
personlighet och ridbarhet. En förklaring skulle kunna vara att de
ridbara hästarna går med på att gå i den formen och ryttarna ser
nosen bakom lodplanet som idealet. En annan förklaring är att det
känns bekvämare för ryttaren och ger en bättre ridkänsla, och
det i sin tur ger högre ridbarhetspoäng.

I en tredje studie tittade König von
Borstel och hennes kollegor på sexton hingstar som genomförde
70-dagarsprovet. Där upptäckte de att det fälttävlansmoment som
ingår i provet var användbart för att mäta hingstarnas
arbetsvillighet. Det gav mer att använda de siffrorna än att titta
på siffror från dressyr eller temperamentstest.

Det finns fortfarande inget sätt att
helt objektivt mäta hästens ridbarhet eller arbetsvillighet men
forskningen på området fortsätter.

Djupare läsning:

Glißmann, C. & König von Borstel,
U. 2012. Alternatives to conventional evaluation of rideability: rein
tension and behaviour from performance test dressage training.
Proceedings of the 8th conference of International Society of
Equitation Science, Edinburgh, 18-20th of July, 2012, s. 120.

König von Borstel, U., Peinemann, V.,
Glißmann, C. & Euent, S. 2012. Willing to work? Suitability of
different riding situations in evaluation of equine personality.
Proceedings of the 8th conference of International Society of
Equitation Science, Edinburgh, 18-20th of July, 2012, s. 129.

König von Borstel, U., Pasing, S. &
Gauly, M. 2011. Towards a more objective assessment of equine
personality using behavioural and physiological observations from
performance test training. Applied Animal Behaviour Science, vol.
135, s. 277-285.

Tidigare inlägg om personlighetstest.