Två av varandra oberoende studier som
publicerades förra året visar att föl upplever minskad stress om
det finns vuxna hästar kvar i flocken efter en abrupt avvänjning. I
ena studien användes obesläktade ston som gått i flocken innan och
i den andra studien introducerades de vuxna hästarna till fölgruppen
precis efter att moderstona flyttats.

I en fransk studie användes 32 föl
som antingen fick gå med jämngamla efter avvänjningen eller i en
grupp där det även introducerades vuxna hästar som fölen inte var
släkt med. Alla föl visade tecken på oro efter avvänjningen genom
att gnägga och röra sig mer och forskarna uppmätte högre
koncentrationer av kortisol i deras saliv. Men hos de föl som hade
vuxna hästar i flocken var oron inte lika uttalad och den visade sig
inte under lika lång tid. I gruppen utan vuxna hästar kunde
forskarna se aggressivitet, träätning och missriktade dibeteenden.

I en liknande studie från ett
samarbete mellan tyska och österrikiska forskare hade man tre
fölgrupper. I grupp A hade fölen enbart hade sällskap av
jämngamla, i grupp B fanns det med två vuxna ston som fölen kände
men inte var släkt med och i grupp C skedde avvänjningen löpande
genom att två ston i taget flyttades bort.

Fölen i grupp A tappade i vikt de två
första dagarna. De rörde sig också betydligt mer dagen efter
avvänjningen medan fölen i grupp B var de som rörde sig minst.
Även här uppmätte forskarna ökad salivkortisol en dag vid
avvänjningen. I grupp C höll det i sig i två dagar.

Båda forskargrupperna konstaterar att
avvänjning med vuxna hästar närvarande verkar vara det lugnaste
alternativet.

I en annan studie av den franska
forskargruppen såg man att beteendet hos ett- och tvååringar
påverkades av om det fanns vuxna hästar i flocken eller ej. I
flocken med blandade åldrar visade unghästarna fler positiva
sociala beteenden och färre aggressiva beteenden. Forskarna såg
flera andra skillnader som talar för den blandade flocken.
Sammanfattningsvis är resultaten från dessa studier ganska logiska,
olika åldersgrupper lär av varandra. Ändå är verkligheten ofta
sådan att riktigt unga hästar hålls avskilda från de vuxna.

Djupare läsning:

Henry, S., Zanella, A.J., Sankey, C.,
Richard-Yris, M.A., Marko, A. & Hausberger, M. 2012. Adults may
be used to alleviate weaning stress in domestic foals (Equus
caballus). Physiology & Behavior, vol. 106, nr. 4, s. 428-438.

Erber, R., Wulf, M., Rose-Meierhöfer,
S., Becker-Birck, M., Möstl, E., Aurich, J., Hoffman, G. &
Aurich, C. 2012. Behavioral and physiological responses of young
horses to different weaning protocols: A pilot study. Stress, vol.
15, nr. 2, s. 184-194.

Bourjade, M., Moulinot, M., Henry, S.,
Richard-Yris, M.-A. and Hausberger, M. 2008. Could adults be used to
improve social skills of young horses, Equus caballus?. Dev.
Psychobiol., vol. 50, s. 408–417.

Tidigare inlägg om avvänjning.