Några brittiska forskare har hittat
starka samband mellan att sadeln glider snett och att hästen är
halt. I sin studie använde de 128 hästar som kom till en klinik i
Newmarket för hältutredning. Enligt hältutredningen som gjordes
var bakbenshälta vanligast, 51 av hästarna var halta på båda
bakbenen och 71 på ett bakben. 11 hästar var inte halta alls, 26
var halta på ett eller båda frambenen och 20 hade problem i SI
leden och/eller ryggen.

Hästarna studerades sen under ryttare,
dels sin egen ryttare och dels en erfaren ryttare kopplad till
kliniken. Forskarna studerade hur hästen rörde sig under ryttare
och om sadeln låg stilla eller gled åt något håll. De resultat
som kom fram kan komma till användning i praktiken, de var nämligen
väldigt klara och tydliga.

Hos 38 av de 71 bakbenshalta hästarna,
alltså över hälften, gled sadeln men det gjorde den inte på någon
av de ohalta hästarna och inte heller på de med problem i ryggen.
På en av hästarna med frambenshälta gled sadeln. När
bakbenshältan bedövades bort och låg sadeln stilla i alla utom ett
av fallen där den tidigare glidit snett. Det fanns inget samband med
hur allvarlig hältan var men det var vanligare att sadeln gled mot
den sida som var halt eller mest halt. Sadeln gled mindre om ryttaren
satt ner i traven jämfört med om den red lätt och minskade även
när ryttaren red utan stigbyglar. Sadeln gled mer med en lättare
ryttare och mer på volt än på rakt spår.

En av forskarna påpekar att ägare,
ryttare, tränare, veterinärer och sadelutprovare behöver
informeras kring detta. Om sadeln glider kan det med andra ord vara
en indikation på bakbenshälta och inte nödvändigtvis en dåligt
tillpassad sadel. Forskningen fortsätter och man ska bland annat
försöka se hur hästens rygg ändras över tid för att kunna ge
rekommendationer om hur ofta sadelns tillpassning behöver
kontrolleras.

Djupare läsning:

Greve, L. & Dyson, S.J. 2013. An
investigation of the relationship between hindlimb lameness and
saddle slip. Equine Veterinary Journal, vol. 45, s. 570–577.