Forskare från Australien har försökt
sätta sig in i vad som egentligen händer när hästen arbetas i en
round-pen. De ifrågasatte att resultatet skulle bero på att
människan imiterar hästens beteende och signaler och testade därför
om en radiostyrd bil kunde uppnå samma effekt. Forskarna kunde få
hästarna att reagera på liknande sätt som när en människa utför
momenten genom att bilen omväxlande jagade eller inte jagade hästen.
Under försöket gick det åt fyra bilar eftersom hästarna ibland
blev aggressiva och till och med stampade på dem.

I sitt resonemang skriver forskarna att
det resultat som uppnås vid träning i round-pen troligen beror på
negativ förstärkning snarare än ett imiterat hästbeteende.
Negativ förstärkning är det som bland annat gör att hästen
svarar på skänkelhjälper – den får en form av belöning genom att
det obehagliga upphör när den gör ”rätt”.

Delvis samma forskarlag har även
tidigare studerat hästens beteende i round-pen. Då fick vuxna ston
och unghästar vara i inhägnaden samtidigt två och två. De filmade
duon under åtta minuter och av den tiden stod stoet i mitten och
jagade runt unghästen bara 0,73 procent av tiden. Tiden som hästarna
tillbringade i varandras närhet minskade under de åtta minuterna.
Forskarna skriver att “resultatet gör att den populära
tolkningen och den etologiska relevansen av de reaktioner som
beskrivs hos hästar i round-pen-träning ifrågasätts och det visar
att ston inte tränade unghästarna till att stanna kvar i deras
närhet”.

En brasiliansk forskargrupp har också
tittat på hästar i round-pen. De jämförde en inhägnad med
vanligt staket och en med heltäckande plank som hästen alltså inte
kunde se ut ur. De såg att det tog lite kortare tid att uppnå målet
för träningen om hästen inte kunde se ut genom planket, något som
forskarna tolkar som att hästen fokuserar mer på tränaren vilket
gör träningen mer effektiv.

Djupare läsning:

Henshall, C.C., Padalino, B. &
McGreevy, P.D. 2012. The radio-controlled car as a herd leader? A
preliminary study of escape and avoidance learning in the roundpen.
Proceedings of the 8h International Equitation Science Conference,
Edinburgh, Skottland, 2012, s. 157.

Filho, J.N.P.P., Aguiar, A.C.S.,
Barbosa, A.C., Goncalves, V.F., Mota, M.D.S., Marcelo, E. &
Donofre, A.C. 2010. Identification of “join up” time
between horse and trainer in two types of round pen. Proceedings of
the 6th International Equitation Science Conference, Uppsala, Sweden,
2010, s. 54.

Krueger K. 2006. Behaviour of Horses in
the “Round Pen Technique”. Applied Animal Behaviour Science, vol.
104, nr. 1-2, s. 162-170.

Warren-Smith, A.K. & McGreevy, P.D.
2008. Preliminary Investigations Into the Ethological Relevance of
Round-Pen (Round-Yard) Training of Horses. Journal of Applied Animal
Welfare Science, DOI: 10.1080/10888700802101304.