Runt 30 mil sydöst om Nova
Scotia i Kanada ligger ön Sable Island. Här bor runt 500 hästar och fem människor. Hästarna härstammar från förvildade tamhästar och är alltså inte vildhästar i ordets rätta bemärkelse utan ferala. De är helt oberoende av människan. Hästarna är små, ofta runt ponnymått och de kom dit någon gång på 1700-talet. Tidigare har hästar på ön fångats för att användas bland annat i kolgruvor eller gå till slakt.

Ön är
gräsbevuxen och saknar träd. Den har breda sandstränder och
sanddynerna kan bli upp till 30 meter. Ön är mycket långsmal och
böjd, 49 km lång och 1,25 km på bredaste stället. Sable Island är
numer naturreservat. Förutom hästarna så finns där nästan 200
växtarter och 350 fågelarter.

De senaste fem åren har hästantalet
på ön ökat med 42 procent så förhållandena har varit goda. Men
hästarna är inavlade och det är inte säkert att de kommer att
finnas kvar i framtiden. Hästarna är skyddade enligt lag men det
hjälper inte om inaveln börjar sätta sina spår med ökad
sjukdomsfrekvens och minskad fertilitet.

Forskare som följt dem har visat
att hästarna flyttar runt beroende på hur tillgången på bete är och hur
mycket konkurrens det är från andra hästar. Forskningsrapporten av Marjamäki
med flera som tittat på hästarna kan läsas gratis på nätet. Länk
finns här nedanför.

Djupare läsning:

Marjamäki, P.H., Contasti, A.L.,
Coulson, T.N. & McLoughlin, P.D. 2013. Local density and group
size interacts with age and sex to determine direction and rate of
social dispersal in a polygynous mammal. Ecology and Evolution, 2013,
vol. 3, nr. 9, s. 3073–3082.

Officiell Kanadensisk sida om Sable
Island med bilder m.m.

Mer om hästarna på Sable Island i The
Horse.