Träning i vatten kan till exempel
användas för att hålla igång hästar som inte får belastas med
vanlig träning eller som en del i rehabilitering och uppbyggnad. För
den som har en lång fin strand i närheten är det lätt, andra kan
få hålla till godo med en rullmatta som går att ställa under
vatten. Men det saknas mycket dokumentation om hur hästen påverkas
av den typen av träning. I ett försök studerade forskare hur
rörelserna i hästens rygg påverkas av vattendjupet. Djupet
varierades i flera steg; i höjd med hov, kota, framknä, armbåge
respektive bog. Bäckenet rörde sig mer allt eftersom vattnet blev
djupare. När vattnet nådde framknät ökade ryggens vridning runt
sin egen axel redan men ryggen böjde sig däremot mindre i sidled
när vattnet nådde upp till armbågen.

I ett annat liknande försök såg
forskarna att stegfrekvensen minskade och steglängden ökade när
vattnet nådde upp till framknä eller armbåge. Däremot fanns det
ingen skillnad i hjärtfrekvens beroende på om hästarna gick med
eller utan vatten. Arbete på en rullmatta under vatten har visat sig
vara betydligt mindre ansträngande för hästen än regelrätt
simning där hjärtfrekvensen kan gå upp till riktigt höga nivåer.
Om hästen får svårt att göra sig av med överskottsvärme ökar
hjärtfrekvensen på grund av det. I ett försök hade hästarna en
högre hjärtfrekvens vid en vattentemperatur på 16° eller 19°
jämfört med 13°.

En tysk studie mätte mjölksyranivåer
och hjärtfrekvens vid varierande vattennivåer och hastighet på
rullmattan. Det fanns inte någon tydlig koppling mellan vattennivå,
hastighet och hjärtfrekvens eller mjölksyra. Inte heller i en
studie gjord som ett samarbete mellan amerikanska och svenska
forskare såg forskarna någon träningseffekt. En ny ungersk studie
kunde inte heller ge raka svar på vad som händer när hästen får
träna på en rullmatta under vatten. Eftersom vattnet bidrar med
både motstånd och lyftkraft så är det svårt att veta exakt hur
det påverkar hästens rörelsemönster och belastningen på muskler
och senor.

Djupare läsning:

Vincze, A., Szabó, C., Szabó, V.,
Veres, S., Ütő, D. & Hevesi, Á. 2013. The effect of deep water
aqua treadmill training on the plasma biochemical parameters of show
jumpers. Agriculturae Conspectus Scientifi cus, vol. 78, nr. 3, s.
289-293.

Borgia, L.A., Valberg, S.J. &
Essen-Gustavsson, B. 2010. Differences in the metabolic properties of
gluteus medius and superficial digital flexor muscles and the effect
of water treadmill training in the horse. Equine Veterinary Journal,
Special Issue: Proceedings of the 8th International Conference on
Equine Exercise Physiology. Vol. 42, nr. 38, s. 665–670.

Scott, R., Nankervis, K., Stringer, C.,
Westcott, K. & Marlin, D. 2010. The effect of water height on
stride frequency, stride length and heart rate during water treadmill
exercise. Equine Veterinary Journal, Special Issue: Proceedings of
the 8th International Conference on Equine Exercise Physiology. Vol.
42, nr. 38, s 662–664.

Lindner, A., Wäschle, S. & Sasse,
H.H.L. 2011. Physiological and blood biochemical variables in horses
exercising on a treadmill submerged in water. Journal of Animal
Physiology and Animal Nutrition, Vol. 96, nr. 4, s 563–569.

Nankervis, K.J., Thomas, S. &
Marlin, D.J. 2008. Effect of water temperature on heart rate of
horses during water treadmill exercise. Comparative Exercise
Physiology, vol. 5, nr. 3-4, s. 127-131.