Forskare på Royal Veterinary College i
London har tittat vidare på objektiv bedömning av hälta. För att
kunna använda sig av olika instrument för att mäta asymmetrier i
hästens rörelsemönster måste man lära sig mer om hur friska
hästar rör sig och vad som påverkar rörelserna. Mätinstrumenten
är betydligt känsligare än det mänskliga ögat och kan därför
upptäcka mycket små asymmetrier och det gäller då att veta vad
som är normalt och inte.

Forskarna använde sig av 30 irländska
sporthästar från The King’s Troop Royal Horse Artillery som
undersöktes innan de skulle skos. Hästarna var mellan 4 och 21 år.
Forskarna gjorde asymmetrimätningar i trav i fyra olika stadier; med
gamla skorna på, när skorna tagits av, efter verkning och nyskodda.
De mätte symmetrin i hästarnas rörelser med hjälp av sensorer som
satt på nacken och korset. Viktigt att veta är att hästarna hade
ovanligt korta skoperioder, mellan två och tre veckor, och
skillnaderna mellan strax innan och strax efter skoning borde därför
vara mindre än vid en normal skoperiod för en svensk ridhäst. En
av forskarna, Thilo Pfau, har också berättat att undersökningar
med längre skoperiod står högt upp på deras ”att göra”-lista.

Studien presenterades på en
internationell konferens om fång och hovsjukdomar som hölls i
Florida i november. De första resultaten visade att det inte fanns
några signifikanta skillnader i rörelsemönstret som berodde på de
olika faserna i skoningen. Men när de analyserade resultaten lite
mer i detalj kunde de se skillnader mellan före och efter verkning,
hästarna rörde sig något mer asymmetriskt efter verkning än före.

Resultaten har ingen direkt praktisk
betydelse ännu men visar att det är viktigt att mäta varje hästs
rörelsemönster förutsättningslöst när den här typen av känslig
utrustning används. Det är många faktorer som påverkar
rörelsemönstret och det är inte nödvändigtvis alltid det vi
kallar hälta som orsakar asymmetrin.

Djupare läsning:

Davidson, J., Daly, K., Bould, A.,
Housby, N., Weller, R. & Pfau, T. 2013. The immediate effect of
shoeing on movement symmetry in the trotting horse. Journal of Equine
Veterinary Science, vol. 33, s. 881.