Den största frågan för forskare är
ofta inte relaterad till deras specifika ämnesområde – utan hur
de ska få pengar till sin forskning. Martin Nielsen som jobbar på
University of Kentucky har tacklat problemet på ett nytänkande sätt
och lanserat projektet ”Let the germs get the worms” där
forskningen ska finansieras av crowdfunding.

Det innebär att vem som
helst kan gå in och stötta forskningen. Crowdfunding för forskning
är nytt men det används till exempel för att stötta nya
företagsidéer och liknande.

I projektet ska ett probiotiskt
preparat testas för att få bukt med inälvsparasiter hos hästar.
Tidigare har forskare nämligen hittat en naturligt förekommande bakterie,
Bacillus thuringiensis, som producerar ett speciellt protein som kan
ta död på parasiterna utan att skada hästen.

Målet är att samla ihop 30 000 dollar
före den tionde mars. Martin Nielsen tror mycket på crowdfunding.

”It is our experience that horse
owners are very interested in updated information about parasite
control and have great concerns about drug resistance,”säger han
till tidningen The Horse.

”We therefore felt that crowdfunding
would be very appropriate for raising funding for research in this
area.”

Djupare läsning:

Mer information och möjlighet att
donera pengar till projektet.

Tidigare inlägg om inälvsparasiter.

Tidigare inlägg om resistenta
spolmaskar.

Tidigare inlägg om rovsvamp mot
parasiter.