Kallblodstravare som kollapsar mitt
under pågående lopp har väckt frågor om hästarnas välfärd. Men
nu är forskningen på väg att hitta en lösning på problemet. Det
verkar som om det så kallade ”kallblodssyndromet” kan ligga
bakom kollapserna.

Kallblodssyndrom, eller dynamisk larynx
kollaps, är ett problem i luftvägarna som förekommer framför allt
hos kallblodstravare men även hos vissa andra raser, till exempel
islandshäst och varmblodstravare. Det är en dynamisk
luftvägssjukdom, det vill säga den märks bara när hästen
arbetar.

Hästar med kallblodssyndrom har
problem med struphuvudet. Delvis beror problemen på hur hästen är
byggd vilket gör att det borde gå att minska förekomsten av den
med hjälp av ett noggrant avelsarbete.

Dessutom har huvudets position under
loppet betydelse.

– Hästen störs inte märkbart av
syndromet när den går med huvudet fritt. Men när den ligger på
och böjer in huvudet mot halsen så kan stämbanden och brosken runt
dem kollapsa, säger forskaren Eric Strand till Stiftelsen
Hästforskning.

– Hästen får då för lite luft genom
strupöppningen.

– Förmodligen är det så att när
hästen böjer nacken förflyttas struphuvudet hos de drabbade
hästarna längre fram mellan käkarna, så att det blir för trångt,
säger han.

Det behövs ytterst lite böjning, bara
tolv graders vinkel vilket enligt Eric Strand knappt går att se med
blotta ögat.

I ett annat forskningsprojekt om
kallblodssyndrom testades drabbade hästar när de sprang med en
speciell grimma som gör att huvudet inte kan böjas in mot halsen.
Den så kallade Vik Lyn-grimman är uppkallad efter en häst med
luftvägsproblem vars ägare uppfann grimman. Med grimman blev nästan
alla hästar i studien symtomfria.

Forskarna har utvecklat diagnostiken
för att lättare kunna hitta drabbade hästar och nu är målet att
även kunna hjälpa dem genom operation.

Djupare läsning:

Om forskningsprojektet från Stiftelsen
Hästforskning.

Rapport från försöken med Vik
Lyn-grimma (sista sidan).