Franska forskare har undersökt
hästars problemlösande förmåga. Frågan de ställde sig var om
vissa hästar är så beroende av människan så att de blir sämre
på att lösa problem på egen hand. Forskarnas hypotes var att
eftersom domesticerade djur är så beroende av människans
handlingar för att få tillgång till olika resurser så skulle det
kunna resultera i en nedsättning av deras kognitiva förmågor, som
exempelvis problemlösning.

46 hästar på fem franska ridskolor
testades i studien. Uppgiften var att öppna en trälåda som
innehöll foder. Hästarna fick göra testet tre gånger och de hade
tre minuter på sig att öppna lådan. Innan varje försök visade en
person hästen hur man öppnade locket på lådan och innan det
första försöket visade personen dessutom fodret inuti lådan.
Inför andra testomgången fick hästen nosa i lådan inför sista
omgången fick den dessutom smaka på fodret.

Hälften av de 46 hästarna lyckades få
upp locket inom de nio minuter som de totalt hade på sig. Forskarnas
hypotes verkade stämma eftersom de hästar som var mer intresserade
av personen hade svårare att lyckas öppna lådan. Och det var inte
för att de inte visade intresse för lådan, tvärtom var det de som
undersökte lådan mest. Men bara genom att till exempel slicka och
bita i den, de stoppade nosen under kanten och öppnade. De hästarna
verkade även mest frustrerade, de skakade på huvudet, tuggade i
luften och skyggade mer än övriga hästar. Liknande mönster
upprepade sig under alla tre testomgångarna.

Samma hästar intresserade sig också
mer för sin vanliga krubba under testet. Det verkade som om de
väntade på att personen skulle hälla fodret i krubban som vanligt.
Att de gjorde färre försök att öppna lådan skulle kunna betyda
att de inte förstod vad de skulle göra eller att de förväntade
sig att personen skulle lösa problemet. Eller så fokuserade de mer
på ansiktsuttryck och kroppsspråk hos personen som var med än på
hur de skulle öppna lådan. I tidigare studier har man sett att
hundar som är mer beroende av sin ägare har lägre problemlösande
förmåga.

Nästa projekt för de franska
forskarna är att jämföra tamhästars problemlösande förmåga med
den hos vildlevande hästar. De vill också undersöka om olika
utfodringssystem påverkar hästen.

Djupare läsning:

Lesimple, C., Sankey, C., Richard, M.A.
& Hausberger, M. 2012. Do horses expect humans to solve their
problems? Frontiers in Psychology, aug. 2012, vol. 3, art. 306.