Forskare håller på att ta fram ett
nytt sätt att uppskatta hur hästen svettats för att bättre kunna
mäta svettförlusterna och – i förlängningen – saltbehovet.
Metoden ska stämma bättre överens med verkligheten än de
tabellvärden som hittills använts. De kunde urskilja fem olika
nivåer av svettning och nivåerna hade tydliga kopplingar till hur
stor hästens svettproduktion varit.

Nivå 1:

Området under sadeln delvis fuktigt
och flankerna mörkare än normalt. Hästarna hade förlorat mellan
1,6 och 4 liter svett (0,2-0,7 procent av kroppsvikten).

Nivå 2:

Området under sadeln och på halsen
blött, eventuellt lite vitt lödder i kanten på sadeln och mellan
bakbenen. Hästarna hade gjort sig av med upp till 7,2 liter svett
(0,7-1,2 procent av kroppsvikten).

Nivå 3:

Tydliga blöta märken efter tränset
samt blött under sadel, sadelgjord och på hals och flanker.
Hästarna hade förlorat 7,2-9,3 liter svett (1,2-1,5 procent av
kroppsvikten).

Nivå 4:

Helt blöta flanker och hals och
fuktiga mörka rynkor över ögonen. I vissa fall även rikligt med
lödder mellan bakbenen. Svettförluster på mellan 9,6 och 11,8
liter (1,5-2 procent av kroppsvikten).

Nivå 5:

Droppar från både buk och över
ögonen. Hästarna hade förlorat upp till 18 liter svett under
arbetspasset (2-3 procent av kroppsvikten).

Det var stora skillnader mellan hur
mycket svett olika individer producerade vid samma arbete, något som
gör att tabellvärden på svettförluster är ett osäkert sätt att
uppskatta hästens saltbehov. Det skiljde sju liter mellan den som
svettades minst och mest vid lättare arbete och hela femton liter
när jobbet blev hårdare! Forskarna skriver att metoden borde gå
att använda med större träffsäkerhet än nuvarande. De poängterar
samtidigt att det behövs ytterligare studier med olika typer av
arbete, olika väderförhållanden med mera.

En liter hästsvett innehåller tre
till fyra gram natrium vilket motsvarar någonstans mellan åtta och
tio gram vanligt koksalt. Den häst som svettades mest förlorade
alltså motsvarande 180 gram salt. Men det finns rapporter om
travhästar och galoppörer so förlorat natrium motsvarande över
300 gram salt under ett snabbjobb på sommaren.

Djupare läsning:

Zeyner, A., Romanowski, K., Vernunft,
A., Harris, P. & Kienzle, E. 2013. Scoring of sweat losses in
exercised horses – a pilot study. Journal of Animal Physiology and
Animal Nutrition. doi: 10.1111/jpn.12073