Forskare från Frankrike och Tunisien
har fått intressanta resultat när de utfodrat avelsston med olika
tidsintervall. De använde 100 arabston i åldrarna 4-21 år vid ett
stuteri som ligger två mil från Tunis.

Stona delades i två grupper. Alla ston
fick lika mycket hö men i den ena gruppen hade de tillgång till
höet även i paddocken dagtid (6 timmar). De fick 5 kg i ett hönät
på dagen och ytterligare 5 kg på natten. Den andra gruppen fick
allt hö, 10 kg, på natten.

Bara två av de 50 ston som fick hö
även i hagen hade onormala brunster medan 16 ston i den andra
gruppen hade problem med det. 59 procent av stona som fick hö i
hagen tog sig på första försöket, 32 procent av de andra stona.
Totalt blev 81 procent av stona som fick hö i hagen dräktiga men
bara 53 procent av de andra.

Enligt forskarna blev det även tydligt
att stona som fick hö i hagen var i bättre kondition i slutet av
studien jämfört med de andra stona, även om de fick lika mycket
foder och det inte var någon skillnad mellan grupperna innan
försöket påbörjades.

Forskarna skriver i sin slutsats att
It is crucial to consider that regulating the timing of feeding
may be more important than the amount of food provided per se”
.

I studier på flera olika djurslag har
man sett tydliga kopplingar mellan stress och minskad fruktsamhet vilket skulle kunna förklara en del av resultaten.

Djupare läsning:

Benhajali, H., Ezzaouia, M., Lunel, C.,
Charfi, F. & Hausberger, M. 2013. Temporal feeding pattern may
influence reproduction efficiency, the example of breeding mares.
PLoS ONE 8(9): e73858 DOI: 10.1371/journal.pone.0073858