Forskare från Schweiz funderar över
om hästar kan vara optimister. Frågeställningen liknar den
klassiska ”är glaset halvtomt eller halvfullt”, fast här är
det kanske snarare krubban det handlar om.

I en studie försökte de testa om
olika träningsmetoder ändrade hästens inställning i allmänhet.
De jämförde negativ och positiv förstärkning. Vid negativ
förstärkning tas ett obehag, exempelvis ett tryck från skänkeln,
bort när hästen gör rätt. Vid positiv förstärkning får hästen
någon belöning, ofta foder/godis, när den gör rätt.

Tolv ston tränades att lyfta på
locket till en hink för att komma åt foder. Om hinken stod på
vänster sida i inhägnaden fanns det alltid foder i den medan om
hinken var placerad till höger var den alltid tom. Stona lärde sig
det fort och de försökte inte ens lyfta på locket om hinken stod
på den högra sidan.

Efter det tränades stona under fem
dagar med antingen positiv eller negativ förstärkning. Forskarna
studerade hästarnas synliga reaktioner på träningen, och på
tränaren, men även hjärtfrekvens, andning och hudtemperatur. De
som tränades med negativ förstärkning hade oftare mer negativ
kroppshållning. Det tolkar forskarna som att stona i gruppen med
positiv förstärkning upplevde träningssituationen som mer positiv.

Efter de fem träningsdagarna återgick
man till den ursprungliga övningen med hinken. Skillnaden den här
gången var att det även stod en hink någonstans mellan den
ursprungliga högra och vänstra positionen. Tanken var att den grupp
som var mest villig att testa den högra, tidigare tomma hinken,
eller en hink placerad i närheten, var mer optimistiska. Gruppen som
tränats med negativ förstärkning visade mest optimism (enligt
forskarnas definition) och testade den nya hinken oftast.

Det finns flera teorier om varför det
blev så. De kanske var mer motiverade att hitta belöningen/fodret.
Eller så blev de mer optimistiska när väl den stressande
situationen av träningen släppt, det är reaktioner som man sett
hos exempelvis får. Och hos flera arter har man kunnat visa att
honor – men inte hanar – visar ökad optimism efter kort- eller
långvarig stress.

Djupare läsning:

Briefer Freymond, S., Briefer, E.,
Zollinger, A., Gindrat- von Allmen, Y., Wyss, C. & Bachmann, I.
2013. Assessment of horse optimism following negative or positive
reinforcement. Proceedings of the 9th International Equitation
Science Conference, USA, s. 52.